Co je to WAP?

Wireless Application Protocol

Digitální bezdrátová zařízení jako jsou mobilní telefony se v průběhu let stala velmi populárními. Technicky řečeno, mobilní telefony již nejsou pouze telefony - staly se komunikačními zařízeními schopnými spouštět aplikace a komunikovat s dalšími zařízeními a aplikacemi přes bezdrátové sítě.

Wireles Application Protocol jako standard specifikuje dva zásadní elementy bezdátové komunikace a to end-to-end aplikační protokol a aplikační prostředí založené na prohlížeči. Aplikační protokol je vrstva komunikačního protokolu, který je obsažen v každém WAP zařízení. Na straně sítě obsahuje serverové komponenty, implementující další konec protokolu, který je schopen komunikace s jakýmkoliv WAP zařízením. Často serverové komponenty vstupují do role brány routující požadavky WAP zařízení na aplikační server. Brána může být fyzicky posazena buď do telefonní sítě nebo počítačové sítě, vytvářejíce tím most mezi oběmi sítěmi.

WAP síťová struktura.

WAPová aplikace se skládá z aplikačního serveru a klientské aplikace, kterou brána stahuje z aplikačního serveru do WAP zařízení pro použití. Standardní aplikační prostředí je potřeba pro běh stejné klientské aplikace na jiném WAP zařízení. WAP poskytuje standard skládající se z browseru a skriptu. Prohlížeč je velice podobný webovému prohlížeči a dokáže zpracovávat obsah popsaný ve Wireless Markup Languge. Prohlížeč také obsahuje vestavěný skript pro běh aplikací ve WAP zařízení. Tyto aplikace jsou psány ve skriptovém jazyce zvaném WMLScript. Jako dodatek k programovacímu jazyku jako takovému, skript také implementuje množinu knihoven, které umožňují aplikaci přístup k různým službám pro WAP zařízení. WML a WMLScript jsou vytvořeny pro bezdrátové použití, narrowband sítě a jsou binárně kódovány pro optimální efektivitu přenosu.

WAP Protocol má čtyři vrstvy:

 • "Základní" vrstvu
 • Transakčí vrstvu
 • Bezpečnostní vrstvu
 • Datagram vrstvu

WAP a Internet protokol - vrstvení.  

V mnoha případech aktuální aplikace a další obsah je umístěn přímo na web serverech. Obsahem může být WAP, vytvořený s WML a WMLScriptem nebo HTML. Některé brány jsou dokonce schopné překládat HTML do WML.   Ve WAPu jsou obsah a aplikace adresované s URL, stejně jako další Internetové protokoly.

WAP je podobný Webovému modelu a funguje následovně:  

 1. Uživatel zmáčkne na WAP telefonu tlačítko s přiřazeným URL.
 2. WAP telefon pošle URL dotaz na WAP gateway používající WAP protokol
 3. WAP brána generuje HTTP dotaz na specifikovanou URL a posílá jí web serveru
 4. Web server obdrží HTTP požadavek a rozhodne co odešle. Pokud URL specifikuje statický soubor, web server odešle soubor a přidá k němu HTTP hlavičku. Pokud URL specifikuje CGI nebo jiný skript aplikace, web server spustí aplikaci.
 5. Web server vrátí WML stránku s přidanou HTTP hlavičkou nebo WML výstupem z CGI nebo skriptu jiné aplikace.
 6. WAP brána ověří HTTP hlavičku a WML obsah a zakóduje je do binární podoby.Brána potom vytvoří WAP odpověď obsahující WML a pošle jí zpět do WAP telefonu.
 7. WAP telefon obdrží WAP odpověď, kterou zpracuje a zobrazí na displeji první kartu z WML stránky uživateli.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma