jak se připojíme?

Bylo by dobré zmínit se o každém ze tří způsobů přenosu dat mezi WAP zařízením a WAP bránou. Data mohou být přenášena přes SMS (Short Message Service) - textové zprávy, CSD (Circuit Switched Data) - datové volání anebo přes GPRS - datový přenos. Volba mezi nimi závisí na službách, které budou přes využívány.

Například pro služby typu informace o počasí v dané lokalitě nebo denní aktuality je efektivnější využít spojení přes SMS a zase u služeb stahování her, melodií a JAVA aplikací je lépe použít CSD. Nejvyužívanější službou v současnosti je bezesporu přenos přes GPRS.

Připojení k WAPu přes SMS

SMS připojení je založeno na standardu krátkých zpráv. SMS umožňuje posílání maximálně 160 znaků najednou. Delší textové zprávy jsou rozděleny do několika zpráv s hlavičkami obsahujícími informace o jejich pořadí v řadě. Mobilní telefon je schopen dát takto příchozí zprávy dohromady ve správném pořadí až po obdržení všech takovýchto zpráv. To se nazývá spojení nebo sřetězení. Závisí na WAP zařízení kolik takovýchto sřetězených zpráv je přes bránu schopen přijmout.

Při tvorbě služeb přes SMS by se měl zvážit omezený počet znaků v jedné zprávě. Takovéto služby by neměly obsahovat dlouhé texty. SMS je ideální metoda pro služby s kompaktním informačním obsahem a minimální potřebou komunikovat mezi uživatelem a službou. Dobré příklady SMS služeb mohou být výše zmíněné denní aktuality , vtipy nebo oznámení o e-mailu v mailboxu.

Připojení k WAPu přes CSD

S Circuit Switched Data (CSD) jsou informace doručovány po navázání datové komunikace mezi WAP zařízením a přístupovým serverem. Omezení množství přenesených dat není tak velké jako u připojení přes SMS, rychlost datového hovoru je 9,6 kbit/s nebo 14,4 kbit/s. Velikost cache je limitována pouze proveditelnou velikostí jedné odpovědi dané služby, i když připojení umožňuje přenést i větší množství.

CSD spojení by mělo být využíváno při potřebě přenosu většího množství dat nebo v případě potřeby větší vzájemné komunikace s uživatelem.

Poskytovatel služeb není schopen rozhodnout o způsobu připojení na straně obsahu, ale je na uživateli jaký způsob připojení si zvolí. Doporučuje vzít v úvahu omezení a možnosti způsobů připojení při plánování a tvorbě služeb.

Připojení k WAPu přes GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je technologie vysokorychlostních datových přenosů v síti GSM. Tato technologie umožňuje efektivní mobilní připojení k IP sítím (Internetu, intranetům) a použití WAPu. GPRS umožňuje neustálé on-line spojení bez nutnosti vytáčet před každým datovým přenosem číslo na přístupový server.

Rychlejší datový přenos je možný díky sdružování více přenosových kanálů pro vlastní datové spojení. Navíc uživatel platí pouze za data, která stáhne, neplatí poplatek za připojení jako u CSD.

Navíc GPRS přenosy nabízí dostupnost vyšších tzv. kódovacích schémat (CS3 a CS4), čímž je dosahováno znatelně vyšší přenosové rychlosti . Výsledná rychlost přenosu dat je závislá na kvalitě pokrytí signálem a dostupnost těchto vyšších kódovacích schémat tak ocení především uživatelé nacházející se v hustě obydlených oblastech, kde je také kvalitní pokrytí.

Jak vidno, nejvýhodnější pro uživatele, který chce browsdat po wapových stránkách, pročítat články na wapu, či vyhledávat informace např. o jízdních řádech, kursech měn atd. by mělo být právě GPRS.

Každopádně - před začátkem tvorby jakýchkoliv WML stránek je potřeba mít možnosti připojení uživatele k dané službě na paměti.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma