Obrázky

Displej mobilních zařízení je sice poměrně malý, ale nevyužívá se již pouze k zobrazování log a bannerů. Existují i jiné aplikace – zobrazování plánků měst, grafy nebo třeba předpověďi počasí s názornými ikonkami.

Pro potřeby WAPu byl vytvořen nový formát WBMP. Ten umožňuje ukládání pouze dvoubarevných obrázků. Nyní již jsou poddporovány i standardní formáty, které podporují barevné obrázky. Jde o BMP, JG/JPEG a PNG

Při přípravě obrázků musíme mít na mysli dvě velká omezení – velikost displeje a podporovaný počet barev. Většina telefonů je schopná zobrazit obrázky, jejichž šířka je od 96x65 pixelů do 128x160 pixelů. Obrázky by proto neměly přesáhnout rozměry 96×65 pixelů, aby se zajistila schopnost zobrazení i na malých displejích. Vopačném případě neuvidí uživatelé obrázek celý najednou.

Když už máme obrázky uloženy ve formátu WBMP, zobrazí se na všech telefonech, u ostatních formátů s tím bude problém u černobílých displejů. K zobrazení obrázku slouží elementt <img>. U něj musíme povinně uvést dva atributy – src a alt. První z nich obsahuje URL adresu obrázku. Do atributu alt je pak slušné napsat textový popis obrázku. Ten se zobrazí v případě načítání, nebo když se obrázek nepodaří načíst.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" 
       "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
 <card title="Stranka s obrazkem">
  <p align="center">
   <img src="foto.wbmp" alt="Autorova fotografie"/>
  </p>
 </card>
</wml>
Ukázka

U obrázku je dobré ještě přímo určit jeho výšku a šířku. Díky tomu prohlížeč telefonu může hned při načtení stránky vynechat pro obrázek dostatečný prostor. Když tyto údaje nenastavíme, může stránka nepříjemně „poskočit“ v okamžiku, kdy se načte i obrázek a prohlížeč zjistí jeho skutečnou velikost.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" 
       "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
 <card title="Stranka s obrazkem">
  <p align="center">
   <img alt="Autorova fotografie" src="foto.wbmp" 
      height="50" width="37"/>
  </p>
 </card>
</wml>
Ukázka

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma