WTAI

WTAI (Wireless Telephony Applications Interface) knihovny jsou rozděleny podle nabízených služeb. Jsou dostupné z WML prostřednictvím URL i z WMLScriptu. Zajišťují rozhraní mezi mobilem a sítí operátora.

Schéma ovládání služeb WTAI z WML:
wtai://<knihovna>/<funkce> (; <parametr>)* [! <návratové proměnné>]
- knihovna: název identifikující typ funkce
- funkce: název požadované funkce z dané knihovny
- parametr: seznam parametrů předávaných funkci oddělených středníkem (;)
- návratové proměnné: seznam proměnných, které budou nastaveny na návratové hodnoty po provedení funkce (opět odděleny středníkem)

Bližší informace k rozhraní WTAI naleznete opět na stránkách WAPFora.
Stručný přehled:

1. Obecné knihovny
1.1 Knihovna "public" funkcí (nejobecnější úroveň)
WTAPublic.makeCall - Sestavení nového hovoru
WTAPublic.sendDTMF - Vyslání DTMF tónů
WTAPublic.addPBEntry - Přidávání záznamu do telefonního seznamu

1.2 Knihovna pro nakládání s hovory
WTAVoiceCall.setup - Sestavení nového hovoru
WTAVoiceCall.accept - Přijmutí příchozího hovoru
WTAVoiceCall.release - Zrušení hovoru
WTAVoiceCall.sendDTMF - Vyslání DTMF tónů
WTAVoiceCall.callStatus - Zjištění informací o hovoru

1.3 Knihovna pro práci se zprávami
WTANetText.send - Poslání zprávy
WTANetText.read - Čtení zprávy
WTANetText.remove - Vymazání zprávy
WTANetText.getFieldValue - Vyjmují části zprávy

1.4 Knihovna pro práci s telefonním seznamem
WTAPhoneBook.write - Přidání záznamu
WTAPhoneBook.read - Čtení záznamu
WTAPhoneBook.remove - Vymazání záznamu
WTAPhoneBook.getFieldValue - Vyjmutí části záznamu
WTAPhoneBook.change - Změna záznamu

1.5 Knihovna pro práci se záznamy o hovorech
WTACallLog.dialled - Zjištění posledních volaných čísel
WTACallLog.missed - Zjištění zmeškaných hovorů
WTACallLog.received - Zjištění přijatých hovorů
WTACallLog.getFieldValue - Vyjmutí části záznamu

1.6 Ostatní
WTAMisc.indication - Vypnutí/zapnutí indikace
WTAMisc.endcontext - Ukončení kontextu klienta
WTAMisc.protected - Ochrana kontextu před přerušením

2. Specifické knihovny WTAI GSM
WTAGSM.reject - Odmítnutí příchozího hovoru
WTAGSM.hold - Přidržení hovoru
WTAGSM.transfer - Předání aktivního hovoru jinému příjemci
WTAGSM.multiparty - Připojení k/vytvoření konferenčního hovoru
WTAGSM.retrieve - Vystoupení z konferenčního hovoru
WTAGSM.location - Zjištění lokálních informací sítě

Pokud vám tento výčet nestačí, další informace dostanete na WAPForu

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma