XHTML MP základní pravidla

XHTML MP je založený na XHTML a užívá stejná značkovací pravidla.
XHTML elementy se skládají ze startovního tagu (který zahrnuje název elementu a jeho atributy), obsah elementu, a koncový tag uspořádané tímto způsobem: <element atribut="hodnota">obsah elementu</element> Ne všechny elementy mají atributy nebo obsah.
Následující pravidla se aplikují na XHTML i XHTML-MP dokumenty:

  • XHTML dokumenty musí být správně uspořádané. Protože jazyk XHTML je založený na XML, dokumenty se musí přizpůsobit podle syntaktických pravidel XML.
  • XHTML elementy musí být správně vložené.
  • tagy a atributy musí být malým písmem.
  • všechny XHTML elementy musí být zavřené. Můžete použít Koncové lomítko k prázdným elementům jako <br/> nebo <id="strana1"/>.
  • všechny hodnoty atributů musí být v uvozovkách.
  • DOCTYPE deklarace je požadovaná.

Prolog

Každý XHTML-MP dokument začíná prologem. Ten deklaruje jazykové standardy ke kterým se dokument identifikuje.

Platné XHTML-MP dokumenty začínají XML deklarací, například: <?xml version="1.0"?>

DOCTYPE deklarace

Každý platný XHTML-MP dokument obsahuje DOCTYPE deklaraci mezi deklarací XML a kořenovým prvkem.
DOCTYPE deklarace řekne prohlížeči jak se má přizpůsobit přijímanému dokumentu. Můžete používat dvě deklarace DOCTYPE:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

nebo:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//OPENWAVE//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.openwave.com/dtd/xhtml-mobile10.dtd">

Doporučuji osobně využívat druhou variantu, pokud chcete využívat extensions (css) Openwave mobile browsers.

Komentáře

Komentář je každý znak mezi toutosekvencí znaků : <!-- -->
Do komentářů se mohou skrýt poznámky tvůrce stránek, části nyní nepotřebných kódů (např. pro testování) atd.

  <!-- jeden nebo více řádků komentáře -->
POZNÁMKA Prohlížeč stahuje komentáře spolu se zbytkem dokumentu!

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma