Co všechno lze zjistit o uživateli?

Určitě jste přemýšleli nad tím, jaká data můžete dostat z WAP prohlížeče uživatele.

WAP brány (či gateway, jak chcete) zpravidla nepropouští telefonní čísla. Ta se ukládají jen v jejím logu nebo se dále předávají vyvoleným a patřičně smluvně zaklauzulovaným partnerům.

V podstatě nemáte jinou cestu, než si vyžádat patřičné hlavičky WML dokumentu stejně, jako to děláte u HTML. Následující příklad je v PHP, pro ASP skripty použijte analogii.

<?
  header("Content-type: text/vnd.wap.wml"); echo("<?xml version=\"1.0\"?>\n"); echo("<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n\n"); echo("<!-WAPtor 2.10 edited file -->\n"); ?> <wml> <card id="detekt" title="Detekce"> <p> <? // cast prvni - standardni HTTP hlavicka $headers = getallheaders(); while (list($header, $value) = each($headers)) { echo strtoupper($header).": ". $value."<br/>\n"; } // druha cast echo("REMOTE_ADDR: ".$REMOTE_ADDR."<br/>\n"); // IP addresa klientske strany echo("REMOTE_PORT: ".$REMOTE_PORT."<br/>\n"); // Port pouzity z klientske strany echo("REMOTE_USER: ".$REMOTE_USER."<br/>\n"); // Jmeno autentifikovaneho uzivatele, pokud byla autentifikace provedena echo("GATEWAY_INTERFACE: ".$GATEWAY_INTERFACE."<br/>\n"); // Typ interface brany echo("SERVER_PROTOCOL: ".$SERVER_PROTOCOL."<br/>\n"); // Protokol pouzity serverem echo("REQUEST_METHOD: ".$REQUEST_METHOD."<br/>\n"); // Request metoda echo("HTTP_CONNECTION: ".$HTTP_CONNECTION."<br/>\n"); // Connection type echo("HTTP_VIA: ".$HTTP_VIA."<br/>\n"); // Jak je host napojen (proxy) ?> </p> </card> </wml>
Ukázka

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma