Fixace pozadí

Vlastnost background-attachment definuje, jak se bude pozadí elementu <body> chovat v závislosti na okolním textu.
Tedy jestli bude pozadí fixováno na místě a obsah se bude scrollovat, nebo naopak zda bude pozadí scrollovat spolu s textem.

Hodnoty (jednotky)
fixed, scroll, inherit
Defaultní hodnota
scroll
Vhodné pro
<body>
Dědičnost
není
Poznámka
Browser bude ignorovat toto nastavení, pokud hodnotu přiřadíte jinému elementu než <body>.
Příklad
body {background-image: url("waves.gif");
background-attachment: fixed} - veškerý obsah zobrazené stránky bude scrollovat přes fixně zobrazený obrázek waves.gif.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma