Styl rámečku

border-style se využívá k stanovení stylu rámečku.
Elementy nemají defaultně stanoven rámeček, pokud jej nenastavíte.

border-top-style, border-right-style, border-bottom-style a border-left-style

nastavují styl horního, pravého, spodního a levého rámečku.

Hodnoty (jednotky)
none, hidden, solid
Defaultní hodnota
none
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
Pokud nestanovíte hodnotu solid, na rámečku objektu nebude viditelný efekt. Skryté rámečky nemají žádnou šířku, jsou ignorovány prohlížečem, bez ohledu na jejich další vlastnosti.
Příklad
table {border-top-style: solid} - Všem tabulkám v dokumentu zobrazí horní rámeček.

border-color

Zkrácený, zjednodušený zápis vlastnosti nastavuje hodnoty stanovené pro všechny strany objektu, případně využívá definic jako v box-modelu.

Hodnoty (jednotky)
none, hidden, solid
Defaultní hodnota
viz. výše
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
Pokud nestanovíte hodnotu solid, na rámečku objektu nebude viditelný efekt. Skryté rámečky nemají žádnou šířku, jsou ignorovány prohlížečem, bez ohledu na jejich další vlastnosti.
Příklad
table {border-style: solid} - Všem tabulkám v dokumentu zobrazí rámečky.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma