Šířka rámečku

border-width se využívá k stanovení šířky rámečku.
Elementy nemají defaultně stanoven rámeček, pokud jej nenastavíte.

border-top-width, border-right-width, border-bottom-width a border-left-width

nastavují šířku horního, pravého, spodního a levého rámečku.

Hodnoty (jednotky)
em, ex, cm, mm, in, pt, pc, px, inherit, thin, medium, thick
Defaultní hodnota
medium
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
musíte nastavit hodnotu solid vlastnosti border-style, určít pouze šířku není dostačující.
Příklad
table {border-top-width: 2px; border-left-width: 4px; border-style: solid} - Všem tabulkám v dokumentu nastaví 2px silný horní a 4px silný levý rámeček.

border-width

Zkrácený, zjednodušený zápis vlastnosti nastavuje hodnoty stanovené pro všechny strany objektu, případně využívá definic jako v box-modelu.

Hodnoty (jednotky)
em, ex, cm, mm, in, pt, pc, px, inherit, thin, medium, thick
Defaultní hodnota
medium
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
musíte nastavit hodnotu solid vlastnosti border-style, určít pouze šířku není dostačující.
Příklad
table {border: 4px 2px; border-style: solid} - Všem tabulkám v dokumentu nastaví 4px silný horní a spodní, a 2px silný levý a pravý rámeček.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma