Hodnoty vlastností

Mnoho stylopisů obsahuje standardní hodnoty vlastností, Podíváme se na některé z nich.

Barvy

Vlastnosti určující barvy elementůakceptují 16 standardních barevných hodnot vyjádřených klíčovým slovem, např.: (color="yellow"), nebo jejich odpovídající hodnotou byjářenou v RGB.
Hodnota vyjádřená v RGB může být specifikována v krátkém, i dlouhém hexadecimálním tvaru. Tedy např.: color="#FF0" anebo color="#FFFF00". Existuje ještě možnost definovat barvy funkčním popisem s použitím hodnot batvy v intervalu 0-255, nebo jejich percentuelním vyjádřením např.: color="rgb(12, 34, 56)" anebo color="rgb(10%, 20%, 100%)".

Popis barev a jejich relevantní hodnotu RGB naleznete v sekci CSS/barvy.

Měrné jednotky

Měrné jednotky definují horizontální a vertikální rozsahy - šířku, tloušťku, délku, výšku, velikost fontu atd.
Existují dva typy měrných jednotek - proporcionální a absolutní.
Proporcionální (em a ex) závisejí na jejich kontextu, absolutní (mm, in, pt, atd.) mají stálou hodnotu. Některé vlastnosti mají také proporcionální hodnotu určenou klíčovým slovem např.:font-size a hodnota smaller, larger, atd.. Jiné relativní hodnoty jsou vyjádřeny v procentech.
Více viz sekce CSS/jednotky.

URL v CSS

Hodnoty URL v css zpřístupňují soubory na WWW, které je možné použít k definici pozadí, případně odrážek v netříděných seznamech, případně integrované v mobilním prohlížeči.

div.main {background-image: url("img/pozadi.gif")}
ul {list-style-image: url("http://wwwstranka.cz/mojeodrazka.gif")}
------
ul li {list-style-image: localsrc("bird") }
ul li {list-style-image: localsrc("pict:///core/arrow/right") }
Tyto dva způsoby lze použít pouze v Openwave prohlížečích.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma