Margin

Padding se využívá k specifikaci tzv. vnějšího okraje, tedy mezery mezi okrajem/rámečkem elementu a okrajem stránky, případně začátku dalšího elementu.
Barva nebo obrázek, které jsou v tomto prostoru jsou jsou vztažné k obsahu elementu, ne přímo k elementu samému.
Element bude mít nulový margin, pokud jste jej nenastavili, nebo tato vlastnost není zděděna z rodičovského elementu.

margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left

nastavují vzdálenost mezi obsahem a jeho horním, pravým, spodním a levým rámečkem (okrajem).

Hodnoty (jednotky)
em, ex, cm, mm, in, pt, pc, px, %, auto, inherit
Defaultní hodnota
0
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
Procentuální hodnota je relativní k šířce obsaženého bloku
Příklad
div {margin-top: 6pt} - Přidá 6-tibodovou mezeru mezi horním okrajem bloku a jiným elementem nad ním, případně horním okrajem stránky.

margin

Zkrácený, zjednodušený zápis vlastnosti nastavuje hodnotu stejnou pro všechny strany objektu, případně využívá definic jako v box-modelu.

Hodnoty (jednotky)
em, ex, cm, mm, in, pt, pc, px, %, auto, inherit
Defaultní hodnota
0
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
Procentuální hodnota je relativní k šířce obsaženého bloku
Příklad
h1 {margin: 6pt} - Přidá 6-tibodovou mezeru mezi nadpisem první úrovně po všech stranách.
h1 {margin: 1em 2em} - Přidá 1em mezeru mezi nadpisem první úrovně nahoru a dolů, a 2em mezetru vlevo a vpravo.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma