Media pravidlo

Pomocí @media pravidla je možnost definovat zobzazení elementů v závislosti na použitém zařízení.
Těmi mohou být:

 • handheld - mobilní prohlížeč
 • screen - monitor, obrazovka
 • print - tiskárna
 • all - pravidlo platí pro všechny zařízení
 • ...
Toto pravidlo se vkládá do elementu <style>

Mobilní prohlížeče podporují handheld a all, vzhledem k vyspělosti některých přístrojů by se mohlo v brzké době použít včech zmiňovaných pravidel.

Příklad
<head>
 <title>Media style</title>
 <style type="text/css">
    @media all {
       li {list-style-type: square}
         }
    @media handheld {
       li {color: red}
         }
    @media print {
       li {color: black}
         }
 </style>
</head>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma