Padding

Padding se využívá k specifikaci tzv. vniřního okraje, tedy mezery mezi obsahem elementu a jeho okrajem.
Barva nebo obrázek, které jsou v tomto prostoru jsou stejné jako pozadí elementu.
Element bude mít nulový padding, pokud jste jej nenastavili, nebo tato vlastnost není zděděna z rodičovského elementu.

padding-top, padding-right, padding-bottom a padding-left

nastavují vzdálenost mezi obsahem a jeho horním, pravým, spodním a levým rámečkem (okrajem).

Hodnoty (jednotky)
em, ex, cm, mm, in, pt, pc, px, %, auto, inherit
Defaultní hodnota
0
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
Procentuální hodnota je relativní k šířce obsaženého bloku
Příklad
h1 {padding-top: 2px} - Přidá 2px mezeru mezi nadpisem 1. úrovně a jeho okrajem.

padding

Zkrácený, zjednodušený zápis vlastnosti nastavuje hodnotu stejnou pro všechny strany objektu, případně využívá definic jako v box-modelu.

Hodnoty (jednotky)
em, ex, cm, mm, in, pt, pc, px, %, auto, inherit
Defaultní hodnota
0
Vhodný pro
blokové elementy a vnořené objekty (<img>, <object>)
Dědičnost
není
Poznámka
Procentuální hodnota je relativní k šířce obsaženého bloku
Příklad
img.pad {padding: 5px} - Přidá 5px mezeru mezi obrázkem třídy class="pad" a jeho rámečkem.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma