Stránkové, kartové elementy

Start tag Popis
<access> Definuje informace o přístupu ke stránce
<card> Definuje kartu na stránce
<head> Obsahuje informace o celém dokumentu
<meta> Definuje meta informace o dokumentu
<template> Definuje šablonu pro karty a stránky
<wml> Definuje WML stránku
<!--> Definuje komentář

Textové elementy

Start tag Popis
<b> Tučný text
<big> Velký text
<em> Zvýrazněný text
<i> Kurzíva
<small> Malý text
<strong> Tučný text
<u> Podtržený text

Anchor elementy - linky

Start tag Popis
<a> Definuje link (odkaz)
<anchor> Definuje link (odkaz)

Obrázkové elementy

Start tag Popis
<img> Definuje obrázek

Event elementy

Start tag Popis
<do> Aktivuje úlohu, když uživatel klikne na slovo/frázy na obrazovce 1.1
<onevent> Obsahuje kód, který se spustí pokud nastane některá z událostí: onenterbackward, onenterforward, onpick, ontimer
<postfield> Obsahuje informace, které se posílají serveru spolu s tagem <go>

Task elementy

Start tag Popis
<go> Reperezentuje akci, která se provede při vybrání nové karty
<noop> Říká, že se nemá udělat nic (noop znamená "no operation")
<prev> Reprezentuje akci přechodu na předchozí kartu
<refresh> Obnoví určené proměnné karty. Pokud jsou některé proměnné uvedeny, pak se také obnovuje obrazovka

Vstupní elementy

Start tag Popis
<fieldset> Skupina elementů na kartě
<input> Definuje vstupní textové pole, kam může uživatel zapsat nějaký text
<optgroup> Definuje skupinu možností v seznamu
<option> Definuje jednu volbu (možnost) v seznamu
<select> Definuje seznam položek

Elementy pro práci s proměnnými

Start tag Popis
<setvar> Nastaví proměnnou na určitou proměnnou v úlohách <go>, <prev> nebo <refresh>
<timer> Nastaví časovač karty

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma