Tag <a>

Tag <a> definuje kotvu (odkaz), která dovolí přejít z jedné stránky/karty na jinou.
Pozn.: Raději používejte tag <a> místo tagu <anchor>.
Pozn.: Není možné vhnízďovat odkazy.

Syntaxe

<a href="somefile">
..text..
..image..
</a>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
href url Povinný atribut. Určuje kam přejít, když uživatel klikne na odkaz.
title cdata Text identifikující odkaz. Pokud není atribut použit, zařízení použije slovo "Link" jako implicitní hodnota. Zařízení používají tento atribut různými způsoby. Např. může být použito pro zobrazení násltrojového tipu nebo část hlasové nápovědy, když uživatel vybere odkaz. Pro zaručení kompatibility širokého spektra zařízení, návěští může být maximálně pět znaků dlouhé.
accesskey number Tento atribut určuje číslo (0-9), které vystupuje na levé straně obrazovky vedle odkazu. Pokud uživatel stiskne odpovídající klávesu na klávesnici telefonu, telefon spustí úlohu definovanou odkazem. Maximum je tedy 10 hodnot - i např. u elementu <select>
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card title="A Tag">
<p>
 <a href="test.wml">Next page</a>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma