Tag <do>

Tag <do> je používán k aktivování úlohy, když uživatel klikne na slovo nebo frázy na displaji.
Pozn.: Tag <do> může být uvnitř tagu <template>. Potom bude použit na každé kartě stránky.

Syntaxe

<do type="type">
..task..
</do>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
type accept
prev
help
reset
options
delete
unknown
x-*
vnd.*
Povinný atribut. Definuje typ tagu <do>.
label cdata Vytvoří popisek pro tag <do>.
name nmtoken Definuje jméno tagu <do>.
optional true
false
Pokud je hodnota true, prohlížeč tento element ignoruje. Pokud je hodnota false, prohlížeč neignoruje element. Default hodnota je "false".
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

Příklad ukazuje použití tagu <do> uvnitř tagu <template> k přidání "Back" odkazu do všech karet.
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<template>
 <do name="back" type="prev" label="Back">
  <prev/>
 </do>
</template>

<card id="card1" title="Card 1">
<p>
 Hello World!
</p>
</card>

<card id="card2" title="Card 2">
<p>
 From W3Schools!
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma