Tag <fieldset>

Tag <fieldset> spojuje elementy v rámci jedné karty do skupiny.

Syntaxe

<fieldset>
..the items to group together..
</fieldset>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
title cdata Název skupiny.
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card title="Fieldset"> 
<p>
 <fieldset title="CD Info">
  Title: <input name="title" type="text"/><br/>
  Prize: <input name="price" type="text"/>
 </fieldset>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma