Tag <go>

Úloha <go> reprezentuje akci přechodu na novou kartu. Kam přejde je určeno atributem href.
Pozn.: Obsah tagu <go> je volitelný.
Pozn.: Tag <go> může obsahovat tagy <postfield> a <setvar>.

Syntaxe

<go href="someurl">
..<postfield>..
..<setvar>..
</go>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
href urlcenter Povinný atribut. URL nové karty.
accept-charset charset_list Středníkem nebo mezerou oddělený seznam kódování znaků, které musí být server schopen zpracovat. Default hodnota je "unknown".
method get
post
Způsob zasílání dat serveru. Default metoda je "get".

Když použijete metodu get, data jsou připojena za URL jako dotaz a jsou oddělena ?. Nevýhoda této metody spočívá v omezeném množství přenášených dat. Pokud posíláte nějaké "citlivé" informace, budou vidět na obrazovce a uloženy v logu serveru.

Při použití metody post jsou data zaslána jako dotaz v těle zprávy. Množství dat není limitováno a citlivé informace nejsou vidět.

sendreferer true
false
Pokud je hodnota nastavena na true, prohlížeč zasílá URL právě zobrazované stránky s dotazem, což umožní serveru jednoduchý přístup na stránku. Default hodnota je false.
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml> 
<card> 
<p>
 <anchor>
  Go To Card 2
  <go href="#card2"> 
   <setvar name="x" value="30"/> 
  </go>
 </anchor>
</p> 
</card>
</wml>

Tag <go> tag bez obsahu:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card>
<p>
 <anchor>
 Go To Test
  <go href="test.wml"/>
 </anchor>
</p>
</card> 
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma