Tag <head>

Tag <head> obsahuje informace o dokumentu.
Pozn.: Tag <head> může obsahovat následující tagy: <access> a <meta>.

Syntaxe

<head>
..<access>..
..<meta>..
</head>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
   <access domain="www.w3schools.com"/>
   <meta name="keyword" content="WAP"/>
</head>
....
....
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma