Tag <img>

Tag <img> definuje obrázek.
Pozn.: Obrázek musí být ve formátu wbmp.

Syntaxe

<img src="somefile.wbmp" alt="sometext"/>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
align top
middle
bottom
Zarovnání obrázku. Default hodnota je "bottom".
alt cdata Povinný argument. Určuje alternativní text, když obrázek nemůže být zobrazen.
height px
%
Nastaví výšku obrázku. Pokud je hodnota zadána v pixelech, píše se "120", ne "120px".
hspace px
%
Určuje bílé místo nalevo a naprovo od obrázku. Pokud je hodnota zadána v pixelech, píše se "10", ne "10px". Default hodnota je "0".
localsrc cdata Nastaví alternativní zobrazení obrázku. Pokud je tento atribut nastaven, prohlížeč jej použije místo atributu "src".
src url Povinný atribut. Cesta k obrázku, který musí být ve wbmp formátu.
vspace px
%
Určuje bílé místo nad a pod obrázkem. Pokud je hodnota zadána v pixelech, píše se "10", ne "10px". Default hodnota je "0".
width px
%
Nastaví šířku obrázku. Pokud je hodnota zadána v pixelech, píše se "120", ne "120px".
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card title="Image">
<p>
 An image:
 <img src="stickman.wbmp" alt="Stickman"/>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma