Tag <input>

Tag <input> definuje vstupní pole (textové pole, kam může uživatel vložit text).

Syntaxe

<input name="somename"/>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
name nmtoken Povinný atribut. Jméno proměnné, která bude obsahovat uživatelův vstup.
emptyok false
true
Definuje, zda může uživatel nechat vstupní pole prázdné. Default hodota je "false".
format a
N
X
x
M
m
*f
nf
Nastaví formát dat pro vstupní pole. Default je "*M"
A = velká písmena nebo interpunkce
a = malá písmena nebo interpunkční
N = číslice
X = velká písmena
x = malá písmena
M = všechny znaky
m = všechny znaky
*f = všechna čísla a znaky. Nahraďte f jendím z výše uvedených písmen ke specifikování jaké znaky může uživatel vkládat.
nf = Nahraďte n číslem od 1 do 9 pro specifikování počtu znaků, které může uživatel vložit. Nahraďte f jendím z výše uvedených písmen k určení znaků, které může uživatel vkládat.
maxlength number Nastaví maximální počet vkládaných znaků.
size number_of_char Nastaví šířku vstupního pole.
tabindex number Nastaví tab pozici vstupního pole.
title cdata Nastaví jméno vstupního pole.
type text
password
Indikuje typ vstupního pole. Default hodnota je "text".
value cdata Nastaví default hodnotu proměnné v atributu "name".
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card title="Input">
<p> 
 Name: <input name="name" size="15"/><br/> 
 Age:  <input name="age" size="15" format="*N"/><br/>
 Sex:  <input name="sex" size="15"/>
</p>
</card> 
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma