Tag <meta>

Tag <meta> poskytuje meta infomace o stránce.
Pozn.: Tag <meta> musí být uvnitř tagu <head>.

Syntaxe

<head>
<meta/>
</head>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
content cdata Blíže popisuje atribut name.
forua true
false
Určuje zda budou meta informace zasílány prohlížeči. Když je hodnota atributu "true", musí být meta informace zaslány prohlížeči.
http-equiv cdata Ovlivňuje obsah hlavičky HTTP protokolu.
name cdata Určuje název pro něco, co chci popsat na stránce. Mohou to být klíčová slova, autor atd.
scheme cdata Určuje strukturu použitou pro překlad meta informací.
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
 <meta name="keyword" content="WAP"/>
 <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/>
</head>
....
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma