Tag <noop>

Úloha <noop> určuje, že by se nemělo provést nic (noop znamená "no operation"). Zabraňuje tomu, aby nastala nějaká událost.
Pozn.: Tag <noop> může být uvnitř tagu <do> nebo <onevent>.

Syntaxe

<noop/>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

Příklad níže používá tag <do> k přidání "Back" odkazu na stránku. Pokud uživatel klikne na "Back" odkaz, měl by se dostat na předchozí kartu, ale při použití <noop>, se nestane nic:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card>
<p>
 <do type="prev" label="Back">
  <noop/>
 </do>
</p>
</card> 
</wml> 

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma