Tag <onevent>

Tag <onevent> obsahuje kód, který se spustí, pokud nastane jedna z následujících událostí:onenterbackward, onenterforward, onpick, ontimer.

Syntaxe

<onevent type="type">
..code..
</onevent>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
type onenterbackward
onenterforward
onpick
ontimer
Povinný argument. Určuje typ elemetu "onevent".
onenterbackward - spustí se, když <prev> jde na předchozí kartu
onenteredforward - spustí se, když <do> jde na kartu
onpick - spustí se, když je označena nebo odznačena položka
ontimer - spustí se, když vyprší časovač
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

Příklad ukazuje použití tagu <onevent>, aby vždy navigoval na card1, když nastane onenterbackward.
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<template>
 <onevent type="onenterbackward">
  <go href="#card1"/>
 </onevent>
</template>

<card id="card1" title="Card 1">
<p>
 Hello World!
</p>
</card>
<card id="card2" title="Card 2">
<p>
 From W3Schools!
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma