Tag <optgroup>

Tag <optgroup> definuje skupinu voleb ve výběrovém seznamu.
Pozn.: Tag <optgroup> musí být uvnitř elementu tagu <select>.

Syntaxe

<select>
 <optgroup>
 <option>text</option>
 <option>text</option>
 </optgroup>
 <optgroup>
 <option>text</option>
 <option>text</option>
 </optgroup>
</select>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
title cdata Nastaví název elementu optgroup.
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card title="Selectable List"> 
<p>
 <select>
  <optgroup title="HTML Tutorials">
  <option value="html">HTML School</option>
  <option value="css">CSS School</option>
  <option value="dhtml">XHTML School</option>
  </optgroup>
  <optgroup title="XML Tutorials">
  <option value="xml">XML School</option>
  <option value="xsl">XSL School</option>
  <option value="xforms">XForms School</option>
  </optgroup>
 </select>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma