Tag <option>

Tag <option> definuje volbu ve výběrovém seznamu.
Pozn.: Výběrový list se vytvoří tagem <select>.

Syntaxe

<option>
 ..text
 ..<img>
 ..<onevent>
</option>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
onpick url Určí co se stane, pokud uživatel vybere položku seznamu.
title cdata Nastaví název volby.
value cdata Určení odesílané hodnoty pro tuto volbu; není-li atribut uveden, odesílá se obsah volby.
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card title="Selectable List"> 
<p>
 <select>
  <option value="htm">HTML School</option>
  <option value="xml">XML School</option>
  <option value="wap">WAP School</option>
 </select>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma