Tag <postfield>

Tag <postfield> obsahuje informace, které se budou zasílat na server s tagem <go>.

Syntaxe

<postfield name="somename" value="somevalue"/>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
name cdata Povinný atribut. Název pole.
value cdata Povinný atribut. Hodnota pole.
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card>
<p>
 Click OK to Send
 <do type="accept">
  <go href="test.wml" method="post">
   <postfield name="i" value="2"/>
   <postfield name="j" value="30"/>
  </go>
 </do>
</p>
</card>
</wml>

Tag <postfield> může být použit s get metodou.
Pozn: Když použijete tuto metodu, pole a jejich hodnoty budou přidány na konec URL.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card>
<p>
 Click OK to Send
 <do type="accept">
  <go href="test.wml" method="get">
   <postfield name="i" value="2"/>
   <postfield name="j" value="30"/>
  </go>
 </do>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma