Tag <refresh>

Úloha <refresh> obnovuje určené proměnné na kartě. Pokud jsou některé proměnné zobrazeny na obrazovce, tak se obnoví i na obrazovce (displeji).
Pozn.: Tag <refresh> může být vložen do tagů <anchor>, <do> nebo <onevent>.

Syntaxe

<refresh>
..<setvar>..
</refresh>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

Příklad ukazuje použití tagu <anchor> pro přidání odkazu "Refresh this page" do karty. Pokud uživatel klikne na odkaz, obnoví se stránka a hodnota proměnné x bude nastavena na 30:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card>
<p>
 <anchor>
  Refresh this page
  <go href="thispage.wml"/>
  <refresh>
   <setvar name="x" value="30"/>
  </refresh>
 </anchor>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma