Tag <select>

Tag <select> definuje výběrový seznam.
Pozn.: Tag <option> definuje volbu v seznamu.

Syntaxe

<select>
 <option>text</option>
 <option>text</option>
</select>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
iname nmtoken Pojmenovává proměnnou, která je nastavena na hodnotu indexu vybrané položky.
ivalue cdata Nastaví předvolenou hodnotu seznamu.
multiple true
false
Určuje, zda lze vybrat pouze jednu nebo více položek. Default hodnota je "false".
name nmtoken Proměnná, která obsahuje hodnotu výběru.
tabindex number Nastaví pořadí výběru elementu pomocí tabelátoru.
title cdata Název seznamu.
value cdata Nastaví defaultní hodnutu atributu name.
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card title="Selectable List"> 
<p>
 <select>
  <option value="htm">HTML School</option>
  <option value="xml">XML School</option>
  <option value="wap">WAP School</option>
 </select>
</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma