Tag <setvar>

Tag <setvar> nastaví proměnnou na určitou hodnotu, lze použív v úlohách <go>, <prev> a <refresh>.

Syntaxe

      <setvar name="somename" value="somevalue"/>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
name cdata Povinný atribut. Nastaví jméno proměnné.
value cdata Povinný atribut. Nastaví hodnotu proměnné.
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml> 
<card> 
<p>
 <anchor>
  Go To Card 2
  <go href="#card2"> 
   <setvar name="x" value="30"/> 
  </go>
 </anchor>
</p> 
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma