Tag <template>

Tag <template> definuje šablonu pro všechny karty na stránce. Kód v tagu <template> je přidán do každé karty na stránce.
Pozn.: Lze vytvořit pouze jednu šablonu pro stránku.
Pozn.: Tag <template> může obsahovat pouze tagy <do> a <onevent>.

Syntaxe

<template>
..<do>..
..<onevent>..
</template>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
onenterbackward url Co se stane při použití úlohy "prev"
onenterforward url Co se stane při použití úlohy "go"
ontimer url Co se stane po vypršení časovače
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

Příklad ukazuje použití tagu <do> k přidání "back" odkazu do každé karty:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<template>
 <do type="prev" label="Back">
  <prev/>
 </do>
</template>
<card id="card1" title="Card 1">
<p>
 <a href="#card2">Go to Card 2</a>
</p>
</card>
<card id="card2" title="Card 2">
<p>
 <a href="#card3">Go to Card 3</a>
</p>
</card>
<card id="card3" title="Card 3">
<p>
 Hello World!
</p>
</card>
</wml> 

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma