Tag <timer>

Tag <timer> definuje časovač karty. Časovač začíná načítat při vstupu na kartu, končí při opuštění karty.
Pozn.: Není povolené mít více než jeden časovač pro jednu kartu.
Pozn.: Časovač načítá po 1/10 sekundy.
Pozn.: Tag <timer> může být použit s tagy <card>, <onevent> a <template>.

Syntaxe

<timer value="somevalue"/>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
value cdata Povinný atribut. Nastaví počáteční hodnotu atributu name.
name nmtoken Jméno proměnné časovače, která je nastavena na hodnotu atributu value.
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

Příklad zobrazí na tři sekundy "Hello World!", a potom přejde na soubor "test.wml":
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card ontimer="test.wml">
<timer value="30"/>
 <p>Hello World!</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma