Tag <wml>

Tag <wml> definuje WML stránku.
Pozn.: WML dokument musí obsahovat XML deklaraci a DTD.

Syntaxe

<wml>
..text..
..tables..
..links..
..tasks..
..other elements..
</wml>

Atributy

Atribut Hodnota Popis
xml:lang language_code Nastaví jazyk použitý v elementu
class cdata Nastaví jméno třídy pro element. Jméno třídy je case-sensitive. Element může být spojen s více třídami. Více tříd se uvnitř atributu class odděluje bílým znakem.
id id Nastaví unikátní jméno pro element

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card id="no1" title="Card 1"> 
<p>Hello World!</p>
</card>
</wml>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma