Stránkové elementy

Start tag Popis
<body> Definuje obsah těla stránky - zobrazitelné informace
<head> Hlavička - obsahuje informace o celém dokumentu
<html> označuje začátek a konec souboru
<meta> Definuje meta informace o dokumentu
<title> Definuje komentář

Textové elementy

Start tag Popis
<b> Tučný text - Bold
<big> Velký text
<dfn> Definice termínu; Značka orientovaná na zvýraznění textu
<div> Logický blok textu, dokumentu
<h1>...<h6> Nadpis, velikost 1-6 (1-největší)
<hr> Vodorovná čára
<i> Kurzíva
<em> Zvýraznění - kurzíva
<kbd> Výstup klávesnice - strojové písmo
<p> Definuje logický tok textu - odstavec
<pre> Před-formátovaný text (tak,jak je ve zdroji)
<cite> Citace
<samp> Příklad, ukázka
<small> Malé písmo
<span> Definice úseku textu - řádku
<strong> Výrazné, tučné písmo
<var> Proměnná, argument příkazu

Odkazy

Start tag Popis
<link> připojení součástí dokumentu, obvykle stylopisu
<a> Odkaz, anchor

Seznamy

Start tag Popis
<dl> Seznam definic
<dt> Definice termínu
<dd> Popis termínu
<ol> Číslovaný seznam
<ul> Nečíslovaný seznam
<li> Položka seznamu

Formuláře

Start tag Popis
<fieldset> Skupina polí
<form> Definice formuláře
<input> Vstupní pole
<label> Popis pole
<select> Položka výběru
<optgroup> Skupina voleb
<option> Volba
<textarea> Viceřádkové vstupní pole

Tabulkové elementy

Start tag Popis
<caption> Hlavička tabulky
<table> Definice začátku a konce tabulky
<td> Buňka tabulky
<th> Hlavička sloupce
<tr> Řádek tabulky

Obrázky

Start tag Popis
<img> Obrázek

Objekty

Start tag Popis
<object> Objekt
<param> Parametry objektu

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma