Tag <body />

body definuje tělo stránky. Obsahuje všechny zobrazitelné elementy jako obrázky, text, odkazy atd. Je umístěn mezi elementy <html>

Možný obsah
<address> <blockquote> <div> <dl> <fieldset> <form> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <ol> <p> <pre> <table> <ul>
Rodičovské elementy
<html>
Atributy
bgcolor = #rrggbb | barvy
class = nmtokens
id = id
link = #rrggbb | barvy
style = cdata
text = #rrggbb | barvy
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag body</title>
 </head>
 <body>
  ... obsah stránky ...
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma