Tag <br />

br tag vloží jednoduché odřádkování (zalomií text) v rámci odstavce. Nepárový tag, musí být vždy s ukončovací značkou [ / ]
atributem "clear" můžete definovat, kde bude text pokračovat po přerušení toku textu (obrázkem, objektem).

Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <pre> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
clear = none | all | left | right
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag br</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   Nejaky text <br />
   a jeho pokracovani na <br />
   dalsich radcich
  </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma