Tag <caption> - </caption>

Caption tag definuje hlavičku tabulky. Tento tag by měl být vložen hned za tagem <table>. Obvykle bývá zarovnán nad střed tabulky. Mobilní prohlíýeč ho zobrazí tučným písmem, pokud jej podporuje.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <br> <cite> <code> <dfn> <em> <img> <input> <kbd> <label> <object> <q> <samp> <select> <span> <strong> <textarea> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<table>
Atributy
align = top | bottom | left | right
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <title>Tag caption</title>
 </head>
 <body>
 <p>
  <table>
  <caption>Tohle je caption</caption>
  <tr>
   <td>buňka 1</td>
   <td>buňka 2</td>
  </tr>
  </table>
 </p>
 </body>
</html>
Jinak:

Tohle je caption
buňka 1 buňka 1

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma