Tag <dd> - </dd>

dd tag definuje popis termínu v definičním seznamu.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <address> <blockquote> <br> <cite> <code> <dfn> <div> <dl> <em> <fieldset> <form> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <img> <input> <kbd> <label> <object> <ol> <p> <pre> <q> <samp> <select> <span> <strong> <table> <textarea> <ul> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<dl>
Atributy
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag dd</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   <dl>
   <dt>Kafe</dt>
   <dd>černý horký nápoj</dd>
   <dt>Mlíko</dt>
   <dd>bílý chladný nápoj</dd>
   </dl>
  </p>
 </body>
</html>
Jinak

Kafe
černý horký nápoj
Mlíko
bílý chladný nápoj

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma