Tag <div> - </div>

div tag definuje část/úsek textu nebo dokumentu. Hojně se využívá při formátování stránek. Doporučeno využívat spolu se stylopisy.
Tento element používejte k vykreslení bloků textu uvnitř hlaviček, odstavců, seznamů, tabulek atd. Pro zobrazení krátkých textů uvnitř bloků používejte element <span>.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <address> <blockquote> <br> <cite> <code> <dfn> <div> <dl> <em> <fieldset> <form> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <img> <input> <kbd> <label> <object> <ol> <p> <pre> <q> <samp> <select> <span> <strong> <table> <textarea> <ul> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object> <td> <th>
Atributy
align = left | center | right | justify
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag div</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   <div>
   ... text uzavreny v tagu div ...
   </div>
   ... jiny text ...
  </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma