Tag <dl> - </dl>

dl blokový element semantického charakteru, vytvářející definiční seznam <dt> a výpis definic <dd>.
Zobzazení: prostý text (Roman)

Možný obsah
<dd> <dt>
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object> <td> <th>
Atributy
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag dl</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   <dl>
   <dt>Kafe</dt>
   <dd>černý horký nápoj</dd>
   <dt>Mlíko</dt>
   <dd>bílý chladný nápoj</dd>
   </dl>
  </p>
 </body>
</html>
Jinak

Kafe
černý horký nápoj
Mlíko
bílý chladný nápoj

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma