Tag <fieldset> - </fieldset>

fieldset element vykreslí box okolo elementů, které obsahuje. Ulehčuje vizuální snímání textu. Hojně se využívá ve formulářích.
Zobrazení: Vykreslí horizontální linku nad a pod boxem.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <address> <blockquote> <br> <cite> <code> <dfn> <div> <dl> <em> <fieldset> <form> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <img> <input> <kbd> <label> <object> <ol> <p> <pre> <q> <samp> <select> <span> <strong> <table> <textarea> <ul> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object>
Atributy
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag fieldset</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   ...normalni text...<fieldset>... obsah fieldset <br />
   input, form atd....</fieldset>...normalni text...

  </p>
 </body>
</html>
Jinak

...normalni text...
... obsah fieldset
input, form atd....
...normalni text...

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma