Tag <form> - </form>

form element definuje uživatelský formulář.
Blokový element. Vymezuje část dokumentu, ve kterém mohou uživatelé odeslat jimi zadaná vstupní data, případně některá předdefinovaná. Formulář se odesílá na definovanou URL ke zpracování scriptem.
Je tvořen kombinací elementů <input>, <label>, <optgroup>, <select> a <textaera>; ačkoliv každý musí být uzavřen ve správném child elementu tagu <form>, jako <p>, <fieldset>, nebo <table>.
Form element musí obsahovat atribut action udávající URL skriptu, který zpracuje obsah formuláře
Tento element nesmí obsahovat jiný element <form>

Možný obsah
<address> <blockquote> <div> <dl> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <ol> <p> <pre> <table> <ul>
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <li> <object> <td> <th>
Atributy
action = URL
class = nmtokens
enctype = cdata
id = id
method = get | post
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <title>Tag form</title>
 </head>
 <body>
 <p>
  <form action="nejaky_script.php" method="get">
  Jmeno: <input type="text" name="jmeno" value="" />
  <br />
  Heslo: <input type="password" name="pass" value="" />
  <br />
  <input type="submit" value="Odeslat" />
  </form>
  </p>
 </body>
</html>
Jinak
Jmeno:
Heslo:  

Pokud použijete k přenosu dat formu get, prohlížeč připojí formulářová data k URL v hlavičce HTTP požadavku.
Jestliže potřebujete odesílat data delší než 100 znaků včetně URL, používejte metodu post, která data odesílá v těle HTTP požadavku.

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma