Tagy <h1> - </h1> až <h6> - </h6>

H_n tag definuje hlavičku, tedy nadpis. <h1> - </h1> definuje největší hlavičku,
<h6> - </h6> naopak hlavičku nejmenší.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <br> <cite> <code> <dfn> <em> <img> <input> <kbd> <label> <object> <q> <samp> <select> <span> <strong> <textarea> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object> <td> <th>
Atributy
align = left | center | right | justify
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Tag h_n</title>
 </head>
 <body>
  <p>
   <h1>Nadpis velikost 1</h1>
   <h2>Nadpis velikost 2</h2>
   <h3>Nadpis velikost 3</h3>
   <h4>Nadpis velikost 4</h4>
   <h5>Nadpis velikost 5</h5>
   <h6>Nadpis velikost 6</h6>
    </p>
 </body>
</html>
Jinak

Nadpis velikost 1

Nadpis velikost 2

Nadpis velikost 3

Nadpis velikost 4

Nadpis velikost 5
Nadpis velikost 6

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma