Tag <img />

img tag definuje obrázek. Nepárový tag, musí být vždy ukončen. Vyplatí se vždy zadávat výšku a šířku obrázku, nejlépe je jej posílat v dané velikosti, s podporou height a width je to u mobilních prohlížečů všelijak.
Vyžaduje se minimálně atribut [src] a [title].

atribut src : alternativní text, zobzazuje se v průběhu načítání obrázku a v případě, že nemohlbýt zobrazen.
atribut localsrc : xhtml-mp rozšíření pro zobrazení některé z ikon nahraných v Openwave mobilních zařízeních. Může být vyjádřeno číslem nebo názvem obrázku.
Openwave prohlížeče podporují tyto formáty: BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, a WPNG . Některé, zvlášť starší telefony některé z formátů nepodporují.
atribut alt : je vyžadován, pro případ, že obrázek nebude z nějakého důvodu načten (nepodporovaný formát, nenalezen).

Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
align = top | middle | bottom | left | right
alt = cdata
class = nmtokens
height = number[%]
hspace = number
id = id
localsrc = cdata
longdesc = URL
src = URL
style = cdata
title = cdata
vspace = number
width = number[%]
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <title>tag img</title>
 </head>
 <body>
 <p>
  <img src="http://www.google.com/images/logo_sm.gif" title="google logo" />
  <a href="http://www.google.com" alt="vnejsi odkaz" >
   <br />
   Hledejte na Google.com
  </a>
 </p>
 </body>
</html>
Jinak

google logo
Hledejte na Google

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma