Tag <input />

input definuje vstupní pole, kde může uživatel zadat nějaká vstupní data. Pole může být i skryté s předvyplněným parametrem, může mít různý vzhled resp. různou metodu vstupu, viz atribut type.
Pokud uživatel zadá nějaká vstupní data a stlačí potvrzovací tlačítko, data budou přenesena na serverový script, definovaný atributem action elementu <form>.

Atribut accesskey: číslo 0-9 nebo značka * a #, které může uživatel použít k rychlému přístupu kl jednotlivým volbám.
Atribut checked: udává, zda je checkbox již označen
Atribut disabled: znemožňuje uživateli přístup k zadání/označení.
Atribut emptyok: možnost vyžadování nějakého zadání od uživatele (nebo možnost nic nezadávat)
Atribut maxlength: při použití type="text" a type="password" udává maximální počet zadaných znaků
Atribut name: definuje název proměnné odeslané scriptu
Atribut readonly: [readonly] znemožnění zadání (WML extension v XHTML-MP.)
Atribut value: hodnota odesílaná spolu s atributem name (pro type="submit" a type="reset" zobrazený text)

Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
accesskey = character
checked = checked
class = nmtokens
emptyok = true | false
format = cdata
id = id
istyle = cdata
localsrc = cdata
maxlength = number
name = cdata
size = cdata
src = URL
style = cdata
tabindex = number
title = cdata
type = text | password | checkbox | radio | submit | reset | hidden
value = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//OPENWAVE//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.openwave.com/dtd/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>
   Input
  </title>
 </head>
 <body>
  <h4>
   Joe from Joe´s!
  </h4>
  <form action="" method="post">
   <p>
    <label>
     Name:
     <input type="text" name="name" size="8" maxlength="8"
          emptyok="true" title="Edit"/>
    </label>
   </p>
   <p>
    <label>
     Lg
     <input type="radio" name="size" value="large"
          checked="checked" title="Large"/>
    </label>
    <label>
     Md
     <input type="radio" name="size" value="medium"
          title="Medium" disabled="disabled"/>
    </label>
    <label>
     Sm
     <input type="radio" name="size" value="small"
          title="Small"/>
    </label>
   </p>
   <p>
    <label>
     Cream
     <input type="checkbox" name="condiment" value="cream"
          title="Cream?"/>
    </label>
    <label>
     Sugar
     <input type="checkbox" name="condiment" value="sugar"
          title="Sugar?"/>
    </label>
   </p>
   <p>
    <input type="submit" src="../img/bod.gif" value="Order"
         title="Order"/>
    <input type="reset" value="Start Over" title="Clear"/>
   </p>
   <p>
    <input type="hidden" name="formid" value="C-003" />
   </p>
  </form>
 </body>
</html>
Jinak

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma