Tag <label> - </label>

label tag definuje popisku pro <input>, <select> nebo <textarea> elementy.

Možný obsah
<abbr> <acronym> <b> <big> <br> <cite> <code> <dfn> <em> <i> <img> <input> <kbd> <object> <q> <samp> <select> <small> <span> <strong> <textarea> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <li> <object> <p> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
accesskey = character
class = nmtokens
for = idref
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//OPENWAVE//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.openwave.com/dtd/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <title>Fieldset</title>
 </head>
 <body>
  <form action="" method="get">
  <fieldset>
   <p>Vase udaje:</p>
  <label>Krestni jmeno:
  <input type="text" name="first" size="1" title="First"/>
  </label><br/>
  <label>Vase prijmeni:
  <input type="text" name="last" size="1" title="Last"/>
  </label>
  </fieldset>
  <label>Vas vek:
  <input type="text" name="age" size="3" title="Age"/>
  </label>
   <p>
  <input type="submit"/>
  <input type="reset"/>
   </p>
 </form>
 </body>
</html>
Jinak

Vase udaje:
Krestni jmeno:
Vase prijmeni:
Vas vek:

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma