Tag <link />

Tag <link> definuje vztah mezi dvěma dokumenty, např. HTML souboru a CSS souboru.
Je obsažen v elementu <head>.
Pokud v atributu rel zadáme hodnotu next, prohlížeč načte linkovaný dokument do cache paměti ale nezobrazí jej, bude k dispozici k rychlému přístupu po kliknutí na odkaz na tento dokument.

Rodičovské elementy
<head>
Atributy
charset = cdata
class = nmtokens
href = URL
hreflang = lang
id = id
media = cdata
rel = nmtokens next | stylesheet | other
rev = nmtokens
style = cdata
title = cdata
type = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
   <title>tag link</title>
  </head>
 <body>
   <p>
   ... obsah stranky ...
   </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma