Tag <meta />

Tag <meta> obsahuje metainformace o dokumentu. Pro příklad metainformace je doba, po kterou prohlížeč drží stránku v cache paměti, nebo obsahuje klířová slova nebo popis dokumentu pro vyhledávače, případně informace o autorovi a verzi dokumentu.
Je umístěn v hlavičce dokumentu, není zobrazován.

Rodičovské elementy
<head>
Atributy
content = cdata
http-equiv = nmtoken
name = nmtoken
scheme = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <meta http-equiv="cache-control" content="max-age=3600" />
  <title>tag meta</title>
  </head>
 <body>
  <p>
 ... telo dokumentu ...
  </p>
 </body>
</html>

Prohlížeče ukládají dokumenty ve své cache paměti pro rychlý přístup k nim, pro případ že se uživatel rozhodne k návratu, což je u mobilních aplikací celkem obvyklé. Je samozřejmě rychlejší vzát dokument z paměti nwž se připojovat znovu k serveru a stahovat jej znovu.
Někdy je ale nezbytné dokument v cache neukládat, zejména v případě dynamických stránek, kvůli stále aktuálním informacím, nebo je to přímo nežádoucí (např. zpracování fotmulářů)
Je možné také nastavit dobu uložení dokumentu v cache, než je standardní (30 dní). Hodnota se zadává v sec.

<meta http-equiv="cache-control" content="max-age=7200" />
<meta http-equiv="cache-control" content="max-age=0" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="cache-control" content="must-revalidate" />

Raktéž je možné určit prohlížeči, kdy se má provést refresh stránky (např. na chatu), nobo přejít po určené době na jinou stránku.

<meta http-equiv="refresh" content="30" />
<meta http-equiv="refresh" content="15; url=(http://www.example.com/new.html" />

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma