Tag <object> - </object>

Tag <object > definuje vložený objekt v dokumentu. Dovolí užívat některé z multimédií. Těmi mohou být text, melodie, obrázky, Java aplikace atd. Podpora každého z multimediálních prvků závisí na schopnostech vizualizačních aplikací každého typu telefonu.

Atributy
archive = &URLs
class = nmtokens
classid = URL
codebase = URL
codetype = cdata
data = URL
declare = declare
height = number[%]
id = id
name = cdata
standby = cdata
style = cdata
tabindex = number
title = cdata
type = cdata
width = number[%]
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
   <title>tag object</title>
  </head>
 <body>
  <p>
 <object data="pict:///core/arrow/up" height="32" width="32"
         standby="Loading image..."/>
  </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma