Tag <ol> - </ol>

Tag ol definuje číslovaný seznam. Jde o blokový element obsahující výpis seznamu - viz. <li>
Prohlížeč zobrazí tento seznam jako očíslovaný, nebo jinak otypovaný atributem type.
Můžete použít také stylopis pro určení typu číslování seznamu (čísly, abecedně atd.). Také je jím možné určit písmo, odsazení, řádkování.

Atribut start: Číslo nebo abecední ekvivalent začínající seznam.
Atribut type: 1|I|i|A|a - implicitně 1.

 • 1 definuje decimální třídění, arabskými čísly (1, 2, 3, ...)
 • I definuje třídění upper-roman, tedy velkými arabskými čísly (I, II, III, ...)
 • i definuje třídění lower-roman, tedy malými arabskými čísly (i, ii, iii, ...)
 • A definuje abecední třídění, velkými písmeny (A, B, C, ...)
 • a definuje abecední třídění, malými písmeny (a, b, c, ...)
Možný obsah
<li>
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object> <td> <th>
Atributy
class = nmtokens
id = id
start = number
style = cdata
title = cdata
type = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
  <title>tag ol</title>
 </head>
 <body>
  <p>
  <ol>
  <li>Kafe</li>
  <li>Čaj</li>
  </ol>
  </p>
 </body>
</html>
Jinak

 1. Kafe
 2. Čaj

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma